Urutane Silsilah Kulawarga ing Basa Jawa

Silsilah kulawarga kui penting dingerteni kanggo ngerti opo wae urutaning kulawarga sahingga penyebutanne ora salah. Kerabat keluarga ing basa Jawa diarani prenahe sedulur?. Prenahe sedulur yaiku kumpulaning istilah sing ngerujuk jeneng aranan hubungan saudara ana ing kuulawarga ameh kui sedarah utawa ora.

Urutane Silsilah Kulawarga ing Basa Jawa

 Artikel iki bakal bahas babagan urutaning silsilah kulawarga.

A. Panggilan Kulawarga Inti

Ayah: Bapak/Rama 

Ibu: Simbok/Biyung/Emak/Mamak 

Kakak laki-laki: Kakang/Kang/Kangmas/Mas

Kakak perempuan: Mbak/Mbakyu/Mba

B. Panggilan Kakek lan Nenek ana ing Basa Jawa

 1. Kakek: Kaki/Mbah Kakung/Eyang Kakung
 2. Nenek: Nini/Mbah Putri/EYANG Putri

C. Panggilan kanggo kakak utawa adik kakek utawa nenek ana ing Basa Jawa

 1. Panggilan untuk adik laki-laki/perempuannya kakek/nenek kita: Mbah Lik/Mbah Cilik 
 2. Panggilan untuk kakak laki-laki/perempuannya kakek/nenek kita: Mbah De/Mbah Gede

D. Panggilan kanggo kakak utawa adik ayah utawa ibu ana ing Basa Jawa

 1. Panggilan untuk kakak laki-lakinya ayah/ibu kita: Pakde/Pak Gede/Wa/Tuwa Lanang 
 2. Panggilan untuk kakak perempuannya ayah/ibu kita: Bude/Bu Gede/Wa/Tuwa Wedon 
 3. Panggilan untuk adik laki-lakinya ayah/ibu kita: Paman/Paklik/Lilik 
 4. Panggilan untuk adik perempuannya ayah/ibu kita: Bibi/Bulik/Li

E. Pernahe Sedulur

 1. Misanan atau saudara se-kakek/se-nenek. Dalam bahasa Indonesia, misanan sama artinya dengan sepupu atau anaknya om/tante (anak kakak atau adik dari ayah dan ibu)
 2. Mindhoan atau saudara se-buyut, dalam bahasa Indonesia, mindhoan sama artinya dengan anak dari anaknya adik kakek atau nenek.
 3. Ponakan atau keponakan. Istilah ini merujuk pada anak dari saudara kandung.
 4. Putu atau cucu, istilah ini merujuk pada anaknya anak kandung.
 5. Putu keponakan atau anaknya keponakan
 6. Paklik atau adik laki-laki dari ayah atau ibu
 7. Bulik atau adik perempuan dari ayah atau ibu
 8. Pakpuh/pakdhe atau kakak laki-laki dari ayah atau ibu
 9. Bude atau kakak perempuan dari ayah atau ibu
 10. Besan atau orang tua menantu
 11. Morotuo atau orang tua istri/suami
 12. Anak mantu atau suami/istrinya anak
 13. Putu mantu atau suami/isitnya cucu
 14. Ipe atau saudara dari suami atau istri
 15. Pripean atau saudara dari suami/istrinya sudara kandung (ipe dari saudara kandung)
 16. Bapak kuwalon atau ayah sambung (tiri)
 17. Ibu kuwalon atau ibu sambung (tiri)
 18. Anak kuwalon atau anak bawaan (kandung) dari suami/istri sambung
 19. Sedulur kuwalon atau saudara tiri
 20. Sedulur asu atau saudara tunggal ibu berbeda bapak
 21. Anak angkat atau anak lain yang diakui sebagai anak sendiri
 22. Tunggal banyu atau saudara tunggal guru (satu guru), ada juga yang menyebutnya sebagai saudara yang tak terpisahkan.
 23. Tunggal welat atau saudara satu bapak dan ibu (saudara kandung)

REFERENSI

 • Wiwid Saktia. (2022). “Prenahe Sedulur: 25 Sebutan Kerabat Keluarga dalam Bahasa Jawa”. https://www.babad.id/budaya/pr-3642769456/prenahe-sedulur-25-sebutan-kerabat-keluarga-dalam-bahasa-jawa?page=4
 • Pendidikan. (2018). “Panggilan Anggota Keluarga dan Silsilah Kerabat-Keluarga dalam Bahasa Jawa”. https://www.websitependidikan.com/2018/05/panggilan-anggota-keluarga-dan-silsilah-kerabat-keluarga-dalam-bahasa-jawa.html
Materi liyane

 1. Teks Narasi Basa Jawa: Arti lan Tuladhane
 2. Teks Eskposisi Basa Jawa: Tegese, Tujuan, Ciri-Ciri, Struktur, lan Tuladhane
 3. Arane Kembang ing Basa Jawa