Teks Eskposisi Basa Jawa: Tegese, Tujuan, Ciri-Ciri, Struktur, lan Tuladhane

Teks eksposisi yaiku nyajikake argumentasi sing didasarke saka data sing valid lan dilengkapi karo bukti, data, lan alasan logis. Ing ngisor iki bakal bahas teks eksposisi kawit tegese, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis, struktur, slan tuladhane.

Teks Eskposisi Basa Jawa: Tegese, Tujuan, Ciri-Ciri, Struktur, lan Tuladhane

A. Tegese Teks Eksposisi

Teks eksposisi yaiku teks sing isine penjelasan pokok persoalan kanggo nambahi wawasan lan pengetahuan sing maca. Teks eksposisi uga dadi pengembangan saka paragraf sing isine informasi valid kanthi ditulis nggawa gaya penulisan singkat, padet, lan akurat.

B. Tujuan Teks Eksposisi

Tujuan teks eksposisi yaiku kanggo maparke, jelaske, utawa negarangke suatu hal tanpa maksa sing maca kanggo ngikuti utawa nerima tulisan kui. Teks eksposisi uga dadi wadah nambah informasi lan wawasan kanggo pembaca.

C. Ciri-Ciri Teks Eksposisi

Ciri-ciri teks eksposisi yaiku:

 1. Awujud tulisan sing singkat jelas, akurat, lan padet.
 2. Isine yaiku informasi saka data sing valid lan aktual.
 3. Teks eksposisi sifate objektif (ora mihak pihak ngendi wae) sahingga ora migunakake kata utawa frasa sing iso narik emosi sing maca.
 4. Teks eksposisi sifate informatif sahingga sing maca bakal luwih gampang mahami lan nerima informasi sing dijabarke.
 5. Teks eksposisi migunakake basa baku, gaya bahasa sing lugas, lan penulisan sesuai karo PUEBI.
 6. Teks eksposisi lumrahe nggawa basa sing sifate ngejak.
 7. Teks eksposisi ditulis miturut fakta sing ana ing lapangan lan dadi alat distribusi lan konkritasi.
 8. Teks ekposisi lumrahe jawab pertanyaan 5W+1H (apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana) 

D. Kaidah Kebahasaaan Teks Eksposisi

Kaidah kebahasaan nalika nulis teks eksposisi yaiku:;

 1. Teks eksposisi migunakake pronominal utawa kata ganti wong utawa benda. Contohe yaiku aku, saya, kami, kita, lan liyane.
 2. Teks eksposisi migunakake nomina utawa kata benda. Contohe yaiku negara, rakyat, komunitas, lan liyane.
 3. Teks eksposisi migunakake verba utawa kata kerja. Contohe yaiku mendorong, menetapkan, membentuk, lan liyane.
 4. Teks eksposisi migunakake adjektiva utawa kata sifat. Contohe yaiku yakin, optimistis, lan liyane.
 5. Teks eksposisi migunakake adverbia utawa kata keterangan. Contohe yaiku sangat hebat, sangat baik, yakin sekali, lan liyane.
 6. Teks eksposisi migunakake konjungsi utawa kata penghubung. Contohe yaiku lalu, dan kemudian, lan liyane.

E. Struktur Teks Eksposisi

Struktur teks eksposisi kabagi dadi telu yaiku:

1. Pernyataan pendapat utawa Tesis

Pernyataan pendapat utawa tesis yaiku pembuka karangan sing biasane isine argumentasi lan sudut pandang penulis dening topik bahasan sing arep ditulis. Opini penulis dianggap penting amarga penulis iso mosisike awake bakal dadi pihak sing pro (dukung) utawa kontra (ngelawan) ana ing topik bahasan sing diangkat.

2. Argumentasi

Argumentasi yaiku alasan lan opini kanggo nguatke utawa nolak gagasan sing didasarke saka referensi sing kredibel. Yen data sing kui sifate ilmiah amarga saka data lan fakta sing kuat lan sistematis maka tulisan kui tambah apik. Bagian iki uga jelaske contoh lan alasan kanggo nguatke argumen.

3. Penegasan ulang

Penegasan ulang yaiku bagian akhir saka teks eksposisi. Bagian iki lumrahe isine kesimpulan lan negese ulang penjelasan saka tesis lan argumentasi migunakake basa penulis.

F. Jenis-Jenis Teks Eksposisi

Jenis-jenis teks eksposisi yaiku:

1. Eksposisi definisi

Teks eksposisi definisi yaiku teks eksposisi sing isine jelaske utawa menehi pengertian kanggo topik pembahasan tertentu.

2. Eksposisi proses

Teks eksposisi proses yaiku maparke langkah-langkah babagan pembahasan utawa proses dadine proses.

3. Eksposisi analisis

Teks eksposisi analisis yaiku teks eksposisi sing isine paragraf awujud rumusan masalah kanggo topik pembahasan banjur kui dijabarke ana ing bagian argumentasi secara bertahap.

4. Eksposisi ilustrasi

Teks eksposisi ilustrasi yaiku teks sing kanggo menehi ide utawa gambaran nyata saka pembahasan kanggo gampangke pembaca.

5. Eksposisi pertentangan

Teks eksposisi pertentangan yaiku teks sing isine penjelasan babagan topik sing sesuai karo perspektif kontradiksi. Teks iki migunakake konjungsi intraklimat lan konjungsi antarkalimat.

6. Eksposisi perbandingan

Teks eksposisi perbandingan yaiku jenis teks sing kanggo menehi penjelasan ana ing topik tertentu lan mbandingke karo sesuatu sing luwih jelas lan gampang dipahami.

7. Eksposisi klasifikasi

Teks eksposisi klasifikasi yaiku teks sing kanggo ngumpulake lan bagi topik pembahasan terntu ing beberapa golongan.

8. Eksposisi berita

Teks eksposisi berita lumrahe isine yaiku informasi saka data sing aktula lan faktual sng ditunjukakae ing media massa.

G. Tuladhane Teks Eksposisi

Tuladha 1

Tesis

Indonesia dadi sorotan maneh babagan masalah sampah sing terus saya gedhe lan ora bisa dirampungake. Waca pangembangan masalah sampah plastik, kayane pamrentah kudu nyepetake perbaikan sistem manajemen. 

Indonesia duwe populasi pesisir 187,2 yuta sing saben taun ngasilake 3,22 yuta ton sampah plastik, sing ora dikelola kanthi bener. Udakara 0,48-1,29 yuta ton sampah plastik dianggep bisa ngotorake samodra.

Data kasebut uga nuduhake manawa Indonesia minangka negara sing duwe polusi sampah plastik nomer loro nomer loro ing segara ing saindenging jagad. 

China nyebabake tingkat polusi sampah plastik menyang segara udakara 1,23-3.53 yuta ton/taun.

Argumentasi

Pengaruh kanggo Indonesia, mesthine polusi bakal nambah. Kualitas lingkungan mesthi bakal diancam. Ora rahasia manawa Indonesia minangka salah sawijining pusat ekosistem laut ing saindenging jagad. 

Banyu Indonesia dadi 76 persen spesies karang, mangrove lan rumput laut. Macem-macem spesies iwak, mesthi bakal keganggu karo anane sampah plastik.

Saliyane pengaruh lingkungan, sampah plastik uga duwe risiko bisa nyegah kegiatan ekonomi Indonesia. 

Amarga, adhedhasar buku kanthong Kementerian Pariwisata, sektor pariwisata Indonesia nyumbang sangang persen saka Produk Domestik Bruto (PDB) ing 2014.

Anane polusi banyu mesthi bakal mengaruhi penurunan kinerja pariwisata Indonesia. Apamaneh, komunitas internasional menilai manawa daya tarik utama wisata Indonesia yaiku wilayah pesisir. 

Iki dibuktikake karo jumlah turis asing sing mlebu ing Bali tekan 2.29 yuta sajrone Januari-Mei 2019 utawa 62 persen saka total turis sing teka liwat bandara.

Nalika potensial pariwisata ora bisa dieksploitasi amarga faktor polusi, tingkat pertumbuhan ekonomi saya angel diangkat saka kisaran limang persen saiki.

Penegasan Ulang

Masalah sampah plastik ing Indonesia ora bisa terus tuwuh. Pamrentah diarep-arep luwih tegas nggawe kebijakan kanggo ngatasi masalah sampah plastik sing lagi berkembang ing Indonesia. 

Kajaba iku, ana perlune kerja cerdas lan kerja keras sing sinergis ing antarane pamrentah kanggo ngatasi masalah sampah iki.


Tuladha 2

Tesis

Indonesia dadi sorotan maneh babagan masalah sampah sing terus saya gedhe lan ora bisa dirampungake. Waca pangembangan masalah sampah plastik, kayane pamrentah kudu nyepetake perbaikan sistem manajemen. Indonesia duwe populasi pesisir 187,2 yuta sing saben taun ngasilake 3,22 yuta ton sampah plastik, sing ora dikelola kanthi bener. Udakara 0,48-1,29 yuta ton sampah plastik dianggep bisa ngotorake samodra.

Data kasebut uga nuduhake manawa Indonesia minangka negara sing duwe polusi sampah plastik nomer loro nomer loro ing segara ing saindenging jagad. China nyebabake tingkat polusi sampah plastik menyang segara udakara 1,23-3.53 yuta ton/taun.

Argumentasi

Pengaruh kanggo Indonesia, mesthine polusi bakal nambah. Kualitas lingkungan mesthi bakal diancam. Ora rahasia manawa Indonesia minangka salah sawijining pusat ekosistem laut ing saindenging jagad. Banyu Indonesia dadi 76 persen spesies karang, mangrove lan rumput laut. Macem-macem spesies iwak, mesthi bakal keganggu karo anane sampah plastik.

Saliyane pengaruh lingkungan, sampah plastik uga duwe risiko bisa nyegah kegiatan ekonomi Indonesia. Amarga, adhedhasar buku kanthong Kementerian Pariwisata, sektor pariwisata Indonesia nyumbang sangang persen saka Produk Domestik Bruto (PDB) ing 2014.

Anane polusi banyu mesthi bakal mengaruhi penurunan kinerja pariwisata Indonesia. Apamaneh, komunitas internasional menilai manawa daya tarik utama wisata Indonesia yaiku wilayah pesisir. Iki dibuktekake karo jumlah turis asing sing mlebu ing Bali tekan 2.29 yuta sajrone Januari-Mei 2019 utawa 62 persen saka total turis sing teka liwat bandara.

Nalika potensial pariwisata ora bisa dieksploitasi amarga faktor polusi, tingkat pertumbuhan ekonomi saya angel diangkat saka kisaran limang persen saiki.

Penegasan Ulang

Masalah sampah plastik ing Indonesia ora bisa terus tuwuh. Pamrentah diarep-arep luwih tegas nggawe kebijakan kanggo ngatasi masalah sampah plastik sing lagi berkembang ing Indonesia. Kajaba iku, ana perlune kerja cerdas lan kerja keras sing sinergis ing antarane pamrentah kanggo ngatasi masalah sampah iki.

REFERENSI

 • Edelweis Lararenjana. (2022). “Contoh Teks Eksposisi Bahasa Jawa, Ketahui Pengertian dan Strukturnya”. https://www.merdeka.com/jatim/contoh-teks-eksposisi-bahasa-jawa-dan-pengertiannya-menarik-dipelajari-kln.html
 •  Sofia. (2022). “Contoh Teks Ekposisi dalam Bahasa Jawa dan Strukturnya Lengkap”. https://mamikos.com/info/contoh-teks-eksposisi-bahasa-jawa-pljr/
Materi liyane

 1. Wayang Warisan Budaya Indonesia (Teges, Sejarah, Jenis Wayang)
 2. Gamelan: Sejarah, Fungsi, lan Jenis
 3. Teks Narasi Basa Jawa: Arti lan Tuladhane