Arane Kembang ing Basa Jawa

Kembang kui termasuk sajroning wit-witan. Saben wit-witan nduweni jeneng kembang sing beda-beda. Artikel iki bakal bahas jenis-jenising kembang ana ing basa Jawa.

Arane Kembang ing Basa Jawa

Arane kembang ana ing tetawuhan basa Jawa yaiku:

1.Kembang Jambe arane Mayang
2.Kembang Jambu arane Karuk
3.Kembang Jarak arane Juwis
4.Kembang Jati arane Janggleng
5.Kembang Jengkol arane Kecuwis

6.Kembang Kacang arane Basengut (bundel)
7.Kembang Kanthil arane Gadhing
8.Kembang Kapas arane Kadi
9.Kembang Kara arane Kepek
10.Kembang Kecipir arane Cethethet

11.Kembang Kelor arane Limaran
12.Kembang Kemlandingan (lmtara) arane Jedhidhing
13.Kembang Kencur arane Sedhet
14.Kembang Tales (kimpul) arane Pancal
15.Kembang Kluwih arane Onthel

16.Kembang Kopi arane Blanggreng
17.Kembang Krambil arane Manggar
18.Kembang Krokot arane Naknik
19.Kembang Lombok arane Menik
20.Kembang Mlinjo (so) arane Uceng (kroto). 

21.Kembang Nangka arane Angkup
22.Kembang Nipah arane Dongong
23.Kembang Pandhan arane Pudhak
24.Kembang Pace arane Nyrewenteh.
25.Kembang Pete arane Pendul, Penthul 

26.Kembang Pohung arane Ingklik
27.Kembang Pring arane Krosak
28.Kembang Randhu arane Karuk
29.Kembang Salak arane Ketheker
30.Kembang Suruh arane Drenges

31.Kembang tebu arane glagah / gleges
32.Kembang aren arane dangu
33.Kembang blimbing arane maya
34.Kembang blutru arane montro
35.Kembang cengkeh arane polong 

36.Kembang cubung arane torong
37.Kembang dhadhap arane celung
38.Kembang duren arane dlongop
39.Kembang ganyong arane puspanyindro
40.Kembang garut arane grameng 

41.Kembang gebang arane kranding
42.Kembang gedhang arane ontong(tuntut)
43.Kembang jagung arane sinuwun (jeprak)
44.Kembang gembili arane seneng
45.Kembang gori arane angkup 

46.Kembang tela arane ingklik
47.Kembang timun arane montro
48.Kembang sere arane impen
49.Kembang mangga (pelem) arane kruntil
50.Kembang sawo arane rikuh 

51.kembang widara putih arane rejasa
52.Kembang Pari arane Jepun
53.Kembang Asem arane Mengos
54.Kembang Waluh arane Doblog, paes
55.Kembang Terong arane Duga 

56.Kembang Laos arane Jetot
57.Kembang Kedondong arane Liyer.
58.Kembang Bayem arane Rintip
59.Kembang Kentang arane Kapiran
60.Kembang Kemiri arane Tratab 

61.Kembang Jahearane Lirik
62.Kembang Kemangi arane Gribis
63.Kembang Kubis arane Idep
64.Kembang Kunir arane Galih
65.Kembang Bengle arane Layu

66.Kembang Bawang arane Jelantir
67.Kembang Suket arane Rampe
68.Kembang Kates arane Paes
69.Kembang Dlingo arane Sendrang
70.Kembang Kecubung arane Torong 

71.Kembang Nanas arane Katur
72.Kembang Dadap arane Celung
73.Kembang Kedawung arane Riyip
74.Kembang Jengkol arane Kecuwis
75.Kembang turi arane teronggong

76.Kembang alang-alang arane mublak
77.Kembang apukat arane kenes
78.Kembang anggrung arane dumeh
79.Kembang bakung arane gapyuk
80.Kembang bentul arane gandhen

81.Kembang brambang arane blalo
82.Kembang bengle arane layu
83.Kembang serut arane sundel utawa greneng/gremeng
84.Kembang cabe arane suguh
85.Kembang cangkring arane rongeh

86.Kembang cempaka arane gadhing
87.Kembang duren arane dlongop
88.Kembang dringo arane sendrang
89.Kembang dhadhap arane kecelung
90.Kembang dlima arane aku

91.Kembang gambas arane mausari
92.Kembang ganyong arane glelong
93.Kembang glagah arane glonggong
94.Kembang gadhung arane cengonglong
95.Kembang jeruk arane alon/ngrenthel

96.Kembang jati arane janggleng
97.Kembang jambu mete arane lancing
98.Kembang klengkeng arane ambek
99.Kembang kobis arane idhep
100.Kembang kunir arane galih

101.Kembang kedhondhong arane liyer
102.Kembang kates arane jenthit
103.Kembang lampes arane ninggil
104.Kembang laos arane jethot
105.Kembang luntas arane trapus

106.Kembang mundhu arane kocok utawa meped
107.Kembang maja arane jejer
108.Kembang manggis arane kenthet
109.Kembang mlathi arane peni
110.Kembang lempuyang arane greng

111.Kembang pala arane bablas 

REFERENSI

  1. Bagus Kurniawan. (2022). “Nama Kembang atau Bunga dalam Bahasa Jawa yang Perlu Anda Ketahui”. https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/yogyaistimewa/pr-254020257/nama-kembang-atau-bunga-dalam-bahasa-jawa-yang-perlu-anda-ketahui
  2. Intanpari. (2022). “45 Arane Kembang Nama Bunga dalam Bahasa Jawa”. https://www.intanpari.com/2020/03/45-arane-kembang-nama-bunga-dalam.html
Materi liyane

  1. Gamelan: Sejarah, Fungsi, lan Jenis
  2. Teks Narasi Basa Jawa: Arti lan Tuladhane
  3. Teks Eskposisi Basa Jawa: Tegese, Tujuan, Ciri-Ciri, Struktur, lan Tuladhane