Tembung Kosok Balen lan Contoh Tembung Kosok Balen

Rencang-rencang tau krungu sing jenenge tembung kosok balen? Kosok balen yaiku tembung sing artine lawan kata (antonim) ing basa Indonesia. Tembung kosok balen wis lumrah digunakake ana ing basa Jawa ngoko lan krama inggil. Tembung kosok balen ana ing pepak basa Jawa kalebu ing bab kawruh basa.

Tembung Kosok Balen lan Contoh Tembung Kosok Balen

Artikel iki bakal bahas babagan kosok balen lan contohe. Ben ngerti yuk simak penjelasan ana ing ngisor iki.

A. Tegese Kosok Balen

Tembung kosok balen yaiku tembung sing nduweni arti kuwalikan karo tembung liyane. Ing basa Indonesia, tembung kosok balen diarani lawan kata utawa antonim. Tembung kosok balen digunakake kanggo ngutarake keadaan objek utawa barang. Nanging ing basa Jawa, kosok balen digunakake kanggo nyindir wong lan kanggo nggawe sanepan (kalimat sing bentuk kiasan lan diartikake berlawanan.

Tembung kosok balen wis dadi bagian saka budaya daerah. Mulane kui, tembung kosok balen kudu dilestarikake ben ora punah. Awakedewe sebaga generasi nom kudu terus sinau lan nerapake ana ing kehidupan bendina supaya budaya iki bakal terus ono.

B. Tuladhane Kosok Balen

Tuladhane kosok balen yaiku ana ing ngisor iki.

B

Tembung

><

Tembung

 Bagus

 Kosok Baline 

 Elek

 (m)Bangir

 Kosok Baline

 Pesek

 Banter

 Kosok Baline

 Alon

 Bathi

 Kosok Baline

 Tuna

 Becik

 Kosok Baline

 Ala

 Begja

 Kosok Baline

 Cilaka

 Bener

 Kosok Baline

 Luput

 Bening

 Kosok Baline

 Buthek

 Biyen 

 Kosok Baline

 Saiki

 Brangsang

 Kosok Baline 

 Sabar

 Budhal 

 Kosok Baline

 Bali

 Bungah

 Kosok Baline

 Susah

C

Tembung

><

Tembung

 Cedhak

 Kosok Baline

 Adoh 

 Cendhak

 Kosok Baline

 Dawa

 Cethek

 Kosok Baline

 Jero

 Cethil

 Kosok Baline

 Loma

 Climen

 Kosok Baline

 Gedhen

 Crah

 Kosok Baline

 Rukun

 Culika

 Kosok Baline

 Jujur

 Cupet

 Kosok Baline

 Dawa

 Cuwa

 Kosok Baline

 Lega

 Cuwer

 Kosok Baline

 Kenthel

D

Tembung

><

Tembung

 Dawa

 Kosok Baline

 Cendhak 

 Dhewe

 Kosok Baline

 Bareng

 Dhiri

 Kosok Baline

 Sumanak

 (n)Disiki

 Kosok Baline

 Ngareni

 Dhoyong 

 Kosok Baline

 Jejeg

 (n)Dudhuk 

 Kosok Baline

 Ngurug

 Duwur

 Kosok Baline

 Cendhek

 Duka

 Kosok Baline

 Rena

 Dursila

 Kosok Baline

 Susila

E

Tembung

><

Tembung

 Edan

 Kosok Baline

 Waras 

 Edum

 Kosok Baline

 Panas

 Eling

 Kosok Baline

 Lali

 Empuk

 Kosok Baline

 Atos

 Entek 

 Kosok Baline

 Isih

 Esuk 

 Kosok Baline

 Sore

 Eyup

 Kosok Baline

 Panas

G

Tembung

><

Tembung

 Gabuk

 Kosok Balen

 Isi 

 Galak

 Kosok Balen

 Kuthuk

 Gedhen

 Kosok Balen

 Climen

 Gemi

 Kosok Balen

 Boros

 Gething

 Kosok Balen

 Seneng

 Goroh 

 Kosok Balen

 Blaka

 Grapyak

 Kosok Balen

 Anggak

 Gundhul

 Kosok Balen

 Ketel

J

Tembung

><

Tembung

 (n)Jaluk

 Kosok Balen

 Weweh 

 Jembar

 Kosok Balen

 Ciyut

 (n)Jembrung 

 Kosok Balen

 Gilar-gilar 

 Jero

 Kosok Balen

 Cethek

 Jirih 

 Kosok Balen

 Kendhel

 Jujur

 Kosok Balen

 Culika

K

Tembung

><

Tembung

 Kahyangan

 Kosok Balen

 Donya

 Kalis

 Kosok Balen

 Ketaman

 Kapenak 

 Kosok Balen

 Rekasa 

 Kasar

 Kosok Balen

 Alus

 Kasoran

 Kosok Balen

 Menang

 Ketigo

 Kosok Balen

 Rendheng 

 Kemlukung 

 Kosok Balen

 Andhap Asor 

 Kendhel 

 Kosok Balen

 Jirih 

 Kerep

 Kosok Balen

 Kala kala

 Kesusu

 Kosok Balen

 Sareh

 Klular klulur 

 Kosok Balen

 Trengginas

 Kurang 

 Kosok Balen

 Luwih 

L

Tembung

><

Tembung

 Landep

 Kosok Balen

 Kethul 

 Lanthip

 Kosok Balen

 Bodho

 Larang

 Kosok Balen

 Murah 

 Lembut

 Kosok Balen

 Agal

 (di)Lepeh 

 Kosok Balen

 di eleg

 Loh

 Kosok Balen

 Cengkar

 Longgar

 Kosok Balen

 Sesak

 Lemu

 Kosok Balen

 Kuru

 Lencir 

 Kosok Balen

 Cendhek

 Luhur

 Kosok Balen

 Asor

 Lumrah

 Kosok Balen

 Aneh

 Lestari

 Kosok Balen

 Lana

M

Tembung

><

Tembung

 Mabur

 Kosok Balen

 Mencok 

 Manca

 Kosok Balen

 Njero

 Manjer 

 Kosok Balen

 Nglewang  

 Manthuk 

 Kosok Balen

 Gedheg

 Manteb 

 Kosok Balen

 Mangiro

 Mapak

 Kosok Balen

 Ngeterake

 Mardika

 Kosok Balen

 Dijajah

 Marem

 Kosok Balen

 Gela

 Mempeng 

 Kosok Balen

 Kesed

 Mendhung 

 Kosok Balen

 Resik  

 Mentah 

 Kosok Balen

 Mateng

 Mateng 

 Kosok Balen

 Mentah

 Mopo

 Kosok Balen

 Tumandang 

 Muktiwibawa 

 Kosok Balen

 Sangsara

 Mulih

 Kosok Balen

 Mangkat

 Mangkat

 Kosok Balen

 Mulih

 Mulya

 Kosok Balen

 Sangsara

 Mursid

 Kosok Balen

 Mursal

 Mursal

 Kosok Balen

 Mursid

N

Tembung

><

Tembung

 Nacad

 Kosok Balen

 Ngelem 

 Ngelem

 Kosok Balen

 Nacad

 Nistha 

 Kosok Balen

 Utama 

 Nugel

 Kosok Balen

 Nurut

 Nurut 

 Kosok Balen

 Nugel

 Ngajeni

 Kosok Balen

 Ngina

 Ngina

 Kosok Balen

 Ngajeni

 Ngelem

 Kosok Balen

 Nacad

 Nglakoni 

 Kosok Balen

 Nyelaki 

 Nyelaki

 Kosok Balen

 Nglakoni 

 Ngati ati 

 Kosok Balen

 Sembrana 

 Ngebreh

 Kosok Balen

 Gemi

 Ngenaki

 Kosok Balen

 Nglarangi

 Nggeret

 Kosok Balen

 Nyurung

 Ngleneng 

 Kosok Balen

 Banter 

 Nyedhak

 Kosok Balen

 Ngadoh

 Ngadoh 

 Kosok Balen

 Nyedhak

 Nyusahake 

 Kosok Balen

 Mbungahake 

 Nyurung

 Kosok Balen

 Nggeret

P

Tembung

><

Tembung

 Padhang

 Kosok Balen

 Petheng

 Padu

 Kosok Balen

 Rukun

 Pinggir 

 Kosok Balen

 Tengah 

 Prasaja

 Kosok Balen

 Mubra Mubra 

 Prigel

 Kosok Balen

 Kidhung

 Pungkasan 

 Kosok Balen

 Wiwitan

 Petheng

 Kosok Balen

 Padhang

R

Tembung

><

Tembung

 Rame

 Kosok Balen

 Sepi 

 Rampung

 Kosok Balen

 Wiwit

 Rawuh 

 Kosok Balen

 Tindhak 

 Resikan

 Kosok Balen

 Kemproh 

 (ng)Rewangi  

 Kosok Balen

 Ngrusuhi

 Ngrusuhi

 Kosok Balen

 Ngrewangi 

 Rikat

 Kosok Balen

 Rindhik

 Rekasa

 Kosok Balen

 Kapenak 

 Rendheng

 Kosok Balen

 Ketigo

 Resik 

 Kosok Balen

 Reged 

 Reget

 Kosok Balen

 Resik 

 Ringkes  

 Kosok Balen

 Rowa

 (di)Ringkesi

 Kosok Balen

 Diorat-arit 

 Rowa

 Kosok Balen

 Cekak aos

S

Tembung

><

Tembung

 Sabar

 Kosok Balen

 Nesu / Brangasan  

 Saen

 Kosok Balen

 Isinan

 Sareh 

 Kosok Balen

 Grusa grusu 

 Sedhep

 Kosok Balen

 Cemplang

 Semanak  

 Kosok Balen

 Anggak

 Sengkud

 Kosok Balen

 Kendho

 Sengsara

 Kosok Balen

 Kapenak

 Sepele

 Kosok Balen

 Wigati 

 Seru

 Kosok Balen

 Alon / Lirih

 Sregep  

 Kosok Balen

 Kesed

 Subur

 Kosok Balen

 Cengkar

 Sugeng

 Kosok Balen

 Seda

 Seda 

 Kosok Balen

 Sugeng

 Sumelang 

 Kosok Balen

 Manteb

 Sumringah  

 Kosok Balen

 Pucet

 Susah

 Kosok Balen

 Seneng

 Seneng

 Kosok Balen

 Susah

 Suwe

 Kosok Balen

 Cepet

T

Tembung

><

Tembung

 Tanpo

 Kosok Balen

 Nganggo  

 Teka

 Kosok Balen

 Lunga

 Temen

 Kosok Balen

 Cidra 

 Tenan

 Kosok Balen

 Ethok ethok 

 Tikungan  

 Kosok Balen

 Lempeng

 Tindhak

 Kosok Balen

 Kondur

 Tipis

 Kosok Balen

 Kandel

 Titen

 Kosok Balen

 Lalen

 Trantanan

 Kosok Balen

 Rikat

 Tresna 

 Kosok Balen

 Sengit

 Tuntun

 Kosok Balen

 Pethal

 Turu

 Kosok Balen

 Tangi

U

Tembung

><

Tembung

 (di)Ugung 

 Kosok Balen

 Dipethes  

 (di)Ukum

 Kosok Balen

 Diganjar

W

Tembung

><

Tembung

 Waras

 Kosok Balen

 Lara  

 Wareg

 Kosok Balen

 Luwe

 Wedi

 Kosok Balen

 Wani 

 Wekel

 Kosok Balen

 Kesed 

 Welasan  

 Kosok Balen

 Siya

 Wiwitan

 Kosok Balen

 Pungkasan 

 Wuled

 Kosok Balen

 Mbedhel

 Wuragil

 Kosok Balen

 Pembarep

 Wurung

 Kosok Balen

 Kelakon

 Wuluh 

 Kosok Balen

 Kalong

 

REFERENSI

  • Ide Beasiswa. (2022). “Daftar Kosok Balen Lengkap Basa Jawa”. https://idebeasiswa.com/2605/kosok-balen-bahasa-jawa/
  • Pemkot Surakarta. (2022). “Muatan Lokal: Tembung Kosok Balen”. https://surakarta.go.id/?p=25852
Materi liyane

  1. Puisi Jawa “Geguritan” lan Tuladhane
  2. Basa Jawa: Nulis Undangan (Ulem)
  3. Basa Jawa: Panyandra Perangane Awak