Arane Anak Kewan (SEBUTAN ANAK HEWAN DALAM BAHASA JAWA)

Arane Anak Kewan

Anak asu/ anjing : kirik

Anak babi : gembluk

Anak bandeng : nener

Anak bantheng : wareng

Anak baya/ buaya : krete

Anak bebek : meri

Anak bulus : ketul

Anak cacing : lur

Anak cecak/ cicak : sawiyah

Anak gajah : bledug

Anak jangkrik : gendholo

Anak jaran/ kuda : belo

Anak kadhal : tobil

Anak kancil : kenthi

Anak kebo/ kerbau : gudel

Anak kemangga/ laba-laba : kriqi

Anak kinjeng : senggutru

Anak kethek/ monyet : kenyung/ munyuk

Anak kidang/ kijang : kompreng

Anak kodhok/ katak : precil/ cebong

Anak kutuk  : kotesan

Anak kucing : cemeng

Anak laler : set

Anak lawa/ kelelawar : kampret

Anak lele : jabrisan/ lendhi

Anak lemut : uget-uget

Anak lintah : pacet

Anak lutung : kowe

Anak macan : gogor

Anak manuk/ burung : piyik

Anak merak : uncung

Anak menjangan : kompreng

Anak menthog : minthi/ endhel

Anak ngangrang/ semut merah : kroto

Anak pitik / ayam : kuthuk

Anak sapi : pedhet

Anak singa : dibal

Anak tawon : gana

Anak tikus : cindhil

Anak tuma/ kutu : kor

Anak ula/ ular : kisi

Anak urang/ udang : grago

Anak warak : plencing

Anak wedhus/ kambing : cempe

Anak welut/ belut : udhet

Anak yuyu/ kepiting : beyes