Unggah-Ungguhing Basa Jawa

Unggah-Ungguhing Basa Jawa

Unggah-ungguhing basa Jawa kui akeh banget, nanging jaman saiki sing lumrah dienggo mung ana 4 warna, yaiku :

Basa Ngoko Lugu
yaiku basa sing isine tembung ngoko kabeh, ora on oater-ater seng dikramakake lan panambang ora dikramakake

Basa Ngoko Alus
yaiku basa ngoko sing dicampur karo basa karma inggil, ater-ater lan panambang ora dikramakake, tembung kowe dadi panjenengan

Basa Krama Lugu
yaiku basa sing isine tembung krama kabeh, ater-ater lan panambang dikramakake, tembung aku dadi kula nanging tembung kowe dadi sampeyan

Basa Krama Alus (Inggil)
yaiku basa sing isine tembung krama lan krama inggil, ater-ater lan panambang dikramakake, tembung aku dadi kula lan tembung kowe dadi panjenengan
Unggah-Ungguhing Basa Jawa