Widget HTML #1

Tembung Sesanti

Sesanti utawa iso disebut lambang yaiku tetembungan sing ngemu surasa pitutur tumraping urip bebrayan. Conto tembung sesanti, tetembungane yaiku :

 1. adigang, adigung, adiguna
 2. alon-alon waton kelakon
 3. ana awan, ana pangan
 4. ana rina, ana sega
 5. ana rupa, ana rega
 6. becik ketitik, ala ketara
 7. bobot, bibit, bebet
 8. desa mawa cara, negara mawa tata
 9. den asih, sutrisna
 10. ditalenana medhot, dipalangana mlumpat
 11. diwenehi ati ngrogoh rempela
 12. drengki srei, jail methakil
 13. dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan
 14. eman-eman ora keduman
 15. gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja
 16. inggah-inggih ora kepanggih
 17. ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karya, tut wuri handayani
 18. jer basuki, mawa beya
 19. kegedhen empyak kurang cagak
 20. luwih becik kalah wang, katimbang kalah wong