Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Bahasa Jawa

 1. Mengenal Watak Tembang Macapat
 2. Ragam Tembang Macapat Durma
 3. Ragam Tembang Macapat Asmarandana
 4. Ragam Tembang Macapat Maskumambang
 5. Ragam Tembang Macapat Gambuh
 6. Ragam Tembang Macapat Megatruh
 7. Ragam Tembang Macapat Dhandanggula
 8. Ragam Tembang Macapat Sinom
 9. Ragam Tembang Macapat Kinanthi
 10. Ragam Tembang Macapat Mijil
 11. Ragam Tembang Macapat Pocung
 12. Ragam Tembang Macapat Pangkur
 13. Arane Anak Kewan
 14. Arane Isi Woh Wohan
 15. Basa Krama Desa
 16. Unggah Ungguhing Basa Jawa
 17. Tembang Dolanan Lir Ilir
 18. Tembung Sesanti
 19. Basa Jawa Kelas 6 SD: Materi Tema Bhinneka Tunggal Ika
 20. Pelajaran Teks Informasi ing Basa Jawa, Materi Kelas 6 SD
 21. Tembung Rura Basa ana ing Masyakarat Jawa
 22. Materi Basa Jawa Kerata Basa lan Tuladhane
 23. Pepatah Basa Jawa: Paribasan, Bebasan, lan Saloka (Contoh dan Artinya dalam Bahasa Indonesia)
 24. Kenalan karo Punakawan: Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong
 25. Puisi Jawa “Geguritan” lan Tuladhane
 26. Basa Jawa: Nulis Undangan (Ulem)
 27. Basa Jawa: Panyandra Perangane Awak
 28. Basa Jawa Ngoko, Krama Lugu, lan Krama Inggil
 29. Basa Jawa: Cangkriman
 30. Pandhawa: Sejarah, Tokoh, lan Karakter
 31. Tembung Kosok Balen lan Contoh Tembung Kosok Balen
 32. Materi Parikan: Ciri-Ciri lan Tuladhane
 33. Contoh Tembang Dolanan Basa Jawa
 34. Teks Sesorah (Pidato Basa Jawa)
 35. Kumpulan Carita Rakyat Basa Jawa
 36. Kisah Bala Kurawa, Musuhe Pandhawa
 37. Wayang Warisan Budaya Indonesia (Teges, Sejarah, Jenis Wayang)
 38. Gamelan: Sejarah, Fungsi, lan Jenis
 39. Teks Narasi Basa Jawa: Arti lan Tuladhane
 40. Teks Eskposisi Basa Jawa: Tegese, Tujuan, Ciri-Ciri, Struktur, lan Tuladhane
 41. Arane Kembang ing Basa Jawa
 42. Urutane Silsilah Kulawarga ing Basa Jawa
 43. Materi Pacelathon (Dialog Basa Jawa) lan Tuladhane